Jaką rolę odgrywa analityka wideo dla chronionych obiektów i terenów?

Jaką rolę odgrywa analityka wideo dla chronionych obiektów i terenów?

W dzisiejszych czasach niezwykle istotną sprawą jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także ochrona dóbr osobistych. Z tego też powodu monitoring wizyjny stał się kluczowy w życiu społecznym. Albowiem to właśnie on pozwala osiągnąć bardzo dokładną obserwację zdarzeń przy pomocy kamer, która jest niemożliwa dla osób działających w zwykłym trybie obserwacji.

Jednak to nie wszystko, a mianowicie monitoring wizyjny pracuje w oparciu o różne systemy do zarządzania wyświetlanego materiału wideo, oferujące dodatkowo wiele inteligentnych narzędzi analitycznych. Jednym z takich systemów jest oprogramowanie AXIS Optimizer.

Czym jest analityka wideo?

Mówiąc o analityce wideo mamy na myśli nowoczesne rozwiązania w postaci systemów do monitoringu wizyjnego. Głównym zadaniem takiego oprogramowania jest wspieranie działań wszystkich podłączonych urządzeń i zapewnianie nowych funkcjonalności dla wykorzystywanego systemu VMS. W rezultacie nasz system zyskuje niezbędne narzędzia do automatycznej analityki obrazu, które znacznie podnoszą poziom bezpieczeństwa, umożliwiając szybkie wykrycie określonych zagrożeń.

Analityka wideo zwiększa zatem możliwości samego systemu do nadzoru wizyjnego w danym obiekcie, dzięki czemu można efektywniej wykorzystać i zarządzać materiałem w odpowiednim czasie, by zapobiec wielu negatywnym skutkom.

Co zapewnia oprogramowanie do analityki wideo?

Oprogramowanie do analityki wideo to obecnie jeden z podstawowych elementów wchodzących w skład budowania nadzoru wizyjnego według własnych potrzeb. Bez nich obraz zarejestrowany przez kamery nie dostarczyłby tylu cennych informacji związanych z aktualną sceną. Otóż analityka wideo pozwala wyodrębnić oraz zinterpretować wyświetlane elementy na przechwyconym obrazie np. wykrywa ruch, twarz, broń, dym i ogień, rozpoznaje tablice rejestracyjne pojazdów, tworzy mapy cieplne, zlicza liczbę osób, znajdujących się w pomieszczeniu, czy nawet anonimizuje nagrania.

Oprócz bardzo szerokiego wykorzystania danych wideo oprogramowanie do analityki ma na celu zoptymalizować pracę przy jego administrowaniu. Stąd też dostarcza wiele praktycznych rozwiązań dla operatorów, w tym przede wszystkim ogranicza liczbę kroków do wykonywania konkretnych zadań w systemie. W efekcie można sprawniej konfigurować ustawienia kamer, modyfikować uprawnienia kontroli dostępu, włączyć określone funkcję dla wybranych punktów wizyjnych, ustawić zautomatyzowane akcje zbiorcze na urządzeniach a także przeszukać i znaleźć określoną sytuację z wielu kamer w zaledwie kilka sekund.

Zastosowanie analityki wideo

Zgodnie z powyższym analityka wideo znajduje zastosowanie w każdym rodzaju ochrony dóbr materialnych lub niematerialnych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i jakości życia naszego społeczeństwa. Dlatego też można się dziś spotkać z jej zastosowaniem na każdym kroku – na parkingu, drodze, lotnisku, sklepach detalicznych czy większych obiektach firmowych, gdzie kamery muszą dostarczać sporo danych o personelu i klientach.

Warto także podkreślić, że to właśnie poprzez tą ścisłą współpracę kamer i narzędzi analitycznych zostajemy ostrzeżeni o występujących zagrożeniach na trasie. Zawdzięczamy to stałemu gromadzeniu danych w czasie rzeczywistym, gdzie system weryfikuje zachowanie pojazdów w trakcie ruchu.