Informacje o monitoringu na obiektach sportowych

Obiekty sportowe takie jak stadiony czy też hale, to miejsca gdzie gromadzi się ogromna ilość ludzi w tym samym czasie. Zdarza się, że u niektórych uczestników emocje sportowe nie są najważniejsze i dochodzi do aktów wandalizmu oraz innych, niekiedy bardzo poważnych incydentów zagrażających życiu ludzkiemu. Polskie prawo jednoznacznie określa wymogi stawiane przed monitoringiem na obiektach sportowych.

Rozdzielczość kamer, liczba rejestrowanych klatek czy też okres przechowywania materiału dowodowego to tylko niektóre kryteria jakie musi spełniać system monitoringu. Dlatego przed podjęciem prac projektowych należy dokładnie określić jaką będzie pełnił funkcję. Czy tylko i wyłącznie narzędzia do gromadzenia materiału dowodowego w celu wykrycia np. chuliganów, czy też narzędzia dla służb porządkowych, które ma pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom imprezy i pomóc w eliminacji potencjalnych zagrożeń.

Otwarta platforma Milestone Xprotect pozwala spełnić obydwie funkcje. Zapewnia bowiem stabilną i wydajną rejestrację w oparciu o wymogi ustawy o zamówieniach publicznych, jak również zapewnia użytkownikowi łatwą obsługę dużej ilości kamer. Rozwiązanie proponowane przez duńskiego producenta sprawdzi się idealnie na każdym obiekcie sportowym. Pozwala bowiem zaimplementować do systemu urządzenia różnych producentów , zapewniając pełną obsługę kamer.

Zastosowanie monitoringu na obiektach sportowych

Duża liczba kamer do pokrycia całego obiektu. Duża liczba monitorów. Duża liczba stanowisk obsługi. Bardzo dynamiczna sytuacja na obiekcie.

Skuteczność monitoringu obiektów sportowych

 • akty wandalizmu,
 • bójki kibiców,
 • napaści na służby porządkowe,
 • kradzieże,
 • zagrożenie terrorystyczne,
 • zagrożenie bezpieczeństwa przez nieodpowiedzialne zachowania (np. race, wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów).

Dodatkowe zadania monitoringu w obiektach sportowych

 • nieuzasadnione pozwy i roszczenia,
 • wsparcie zarządzani służbami bezpieczeństwa,
 • przyspieszenie decyzyjności,
 • zliczanie uczestników,
 • identyfikacja i rozpoznanie osób niebezpiecznych,
 • analiza zagrożeń.

Korzyści wdrażania monitoringu obiektów sportowych

 • proaktywne i scentralizowane zarządzanie otwartą platformą,
 • komunikacja ze służbami bezpieczeństwa (zdalne stanowiska nadzoru),
 • dostęp do wielu kamer jednocześnie,
 • obsługa ściany monitorów,
 • zaawansowane funkcje przeszukiwania archiwum,
 • przeglądanie nagrań z wybranej kamery w trybie na żywo,
 • szybkie generowanie raportów.