Informacje o monitoringu w transporcie publicznym

Środki transportu publicznego takie jak tramwaje, autobusy czy metro to miejsca gdzie codziennie popełniane są przestępstwa. By temu zapobiec firma Milestone Systems oferuje rozwiązania, które umożliwiają objęcie nadzorem wszystkie pojazdy, gdzie obraz z kamer musi być nieustannie nagrywany. Technologie takie jak Edge Storage i Milestone Interconect umożliwiają nagrywanie materiału wideo bezpośrednio w pojeździe, tworząc autonomiczne systemy monitoringu. Materiał wizyjny może być zarówno dostępny w pojeździe, jak również w centrum monitoringu. Dzięki tym rozwiązaniom można stworzyć zintegrowany i jednolity system nadzoru.

Dane zapisywane w pojazdach mogą być w dowolnej chwili ręcznie pobierane z pojazdu do centrum monitoringu lub automatycznie skopiowane po przyjeździe pojazdu do zajezdni. Dane zachowują swoją chronologię dzięki czemu można je porównać z danymi z kamer na przystankach lub drogach, umożliwiając łatwe i kompleksowe zweryfikowanie niepokojących zdarzeń. Ponadto kierowcy pojazdu czy też służby bezpieczeństwa, mogą używać swoich smartfonów jako dodatkowych kamer monitoringu i transportować dane do dyspozytora na żywo, gdzie zostaną one zapisane do późniejszej analizy. Oprogramowanie zapewnia również możliwość integracji z sygnałem GPS monitorując położenie pojazdów czy pracowników przekazujących obraz poprzez telefon.

Rozwiązania przedstawione powyżej zapewniają możliwość stworzenia kompleksowego i bezpiecznego systemu monitoringu o szerokim wachlarzu funkcji użytkowych. Takie rozwiązanie znacząco podnosi bezpieczeństwo w środkach transportu publicznego i ma realnie na nie wpływ.

Zastosowanie monitoringu w transporcie publicznym

Rozproszone kamery na przystankach, zajezdniach i skrzyżowaniach. Mobilny monitoring w pojazdach z ograniczoną łącznością.

Skuteczność monitoringu w transporcie

 • ataki na pracowników,
 • niepłacący klienci,
 • napaści na pasażerów,
 • kradzieże,
 • zgubione lub pozostawione rzeczy,
 • zagrożenia terrorystyczne,
 • akty wandalizmu.

Dodatkowe zadania monitoringu transportu publicznego

 • zliczanie pasażerów,
 • nieuzasadnione pozwy i roszczenia,
 • monitorowanie ruchu i gromadzenie danych statystycznych,
 • analiza zagrożeń.

Korzyści wdrażania monitoringu w transporcie

 • kolejkowanie pobierania materiału nagranego w pojazdach w trybie offline,
 • proaktywne i scentralizowane zarządzanie otwartą platformą,
 • komunikacja ze służbami bezpieczeństwa (zdalne stanowiska nadzoru),
 • dostęp do każdego podglądu z dowolnego miejsca w dowolnej chwili,
 • funkcjonowanie rejestracji przy braku połączenia,
 • zarządzanie alarmami aby odpowiednio reagować na przemoc, wandalizm, kradzieże, wypadki drogowe itp.,
 • zaawansowane funkcje przeszukiwania archiwum,
 • interaktywne mapy dla pełnego obrazu sytuacji,
 • wiele poziomów uprawnień, dwuetapowa autentyfikacja i integracja z Active Directory,
 • darmowe aplikacje klienckie,
 • dostęp z urządzeń mobilnych,
 • obsługa ścian monitoringu.