Jak zintegrować wtyczkę 2N Access Commander z oprogramowaniem XProtect?

Jak zintegrować wtyczkę 2N Access Commander z oprogramowaniem XProtect?

Jedną z najbardziej cenionych technologii dla oprogramowania XProtect, która ma na celu zwiększyć poziom kontroli dostępu do budynku i jego pomieszczeń jest wtyczka 2N® Access Commander. Jej integracja z otwartą platformą do zarządzania VMS umożliwia aktywne monitorowanie domofonów lub czytników w czasie rzeczywistym, zabezpieczanie oraz zarządzanie dostępem wszystkich wyznaczonych punktów wejścia i wyjścia z poziomu jednego interfejsu użytkownika. W ten sposób unikamy dodatkowych paneli obsługi, dzięki czemu operatorzy szybciej reagują w przypadku naruszenia uprawnień i innych niebezpiecznych sytuacji w obiekcie.

Integracja 2N Access Commander z XProtect nie jest wcale taka trudna i może przeprowadzić ją każdy, kierując się krok po kroku naszą instrukcją.

Co potrzeba do instalacji systemu kontroli dostępu IP i interkomu 2N z systemem XProtect?

Integrację wykonuje się na komputerze, w którym jest przygotowane odpowiednie środowisko do zarządzania systemami monitoringu wizyjnego. Dlatego też przed zainstalowaniem wtyczki systemu kontroli dostępu IP i interkomu 2N aplikacja XProtect powinna być aktywna w przynajmniej wersji 2020 lub nowszej – Enterprise, Professional, Corporate, Express czy Expert. Każdy z wymienionych modułów będzie dobrze współpracował z wybranym rozszerzeniem 2N Access Commander. W takim razie sprawdź, co zrobić po pobraniu wtyczki.

Instrukcja integracji wtyczki 2N Access Commander w aplikacji Milestone XProtect

 1. Na samym początku pobierz narzędzie 2N Plugin for XProtect Access 1.3.0.0.exe na swój komputer, a następnie uruchom plik, aby rozpocząć właściwą instalację.
 2. Po uruchomieniu pliku otwiera się kreator instalacji, który automatycznie wykrywa lokalizację zainstalowanego oprogramowania XProtect na Twoim komputerze. Dzięki temu narzędzie samodzielnie rozpocznie instalację wtyczki 2N w odpowiednich podkatalogach systemu po przyciśnięciu przycisku Next.
 3. Po ukończeniu instalacji plik powinien automatycznie zrestartować usługę dla serwera XProtect Event. W przeciwnym wypadku należy go ręcznie wyłączyć i uruchomić ponownie za pomocą aplikacji Milestone XProtect Client lub tradycyjnie przez system Windows.

Jak widać instalacja wtyczki 2N Access Commander dla XProtect jest naprawdę szybka i prosta. Jednak, po samej integracji nie jest ona jeszcze aktywna. Aby ją aktywować, należy jeszcze skonfigurować dostęp do wtyczki w aplikacji Milestone XProtect Management Client.

Konfiguracja dostępu XProtect

 1. Otwórz aplikację Milestone XProtect Management Client.
 2. Utwórz nową integrację, klikając prawym przyciskiem myszy sekcję Access Control i wybierając Create new.
 3. W kolejnym kroku nazwij integrację i wybierz 2N Access Control jako Integration plug-in, po czym pojawią się inne parametry.

  Wypełnij podane parametry i kontynuuj przyciskiem NEXT.

  • Name – nazwa systemu dostępu w oprogramowaniu Milestone XProtect.
  • Address – sieciowy adres IP 2N® Access Commander.
  • Port – port sieciowy do połączenia z 2N® Access Commander (domyślnie 443).
  • Username – nazwa użytkownika konta administratora w 2N® Access Commander (domyślnie „admin”)
  • Password – hasło administratora w 2N® Access Commander
 4. XProtect Event Server nawiąże połączenie z 2N® Access Commander i załaduje poszczególne jednostki z systemu dostępu. Milestone XProtect Management Client wyświetli następnie listę tych pobranych podmiotów z 2N® Access Commander — kontynuuj, klikając przycisk NEXT.
 5. Pojawi się okno Associate Cameras – pominiemy to teraz, ponieważ można to zrobić później, a procedura jest opisana poniżej w rozdziale Dodawanie sprzętu. Kliknij przycisk NEXT, a następnie pojawi się okno z informacją o pomyślnie dodanej integracji. Zamknij to okno klikając przycisk Close.
 6. Tak kończy się wstępna konfiguracja i wtyczka 2N jest aktywna.

Jak projektować zmiany wprowadzone w ustawieniach 2N® Access Commander w systemie Milestone XProtect Access?

Jeśli w 2N® Access Commander zostaną wprowadzone zmiany, takie jak dodanie, usunięcie lub zmiana nazwy urządzenia, zmiany te muszą zostać zapisane w module Xprotect Access.

 1. W systemie Windows zrestartuj Milestone XProtect Event Server w usługach.
 2. W Milestone XProtect Management Client, w sekcji Access Control kliknij dwukrotnie integrację w prawej kolumnie i w karcie General Settings i kliknij przycisk Refresh Configuration (XProtect Event Server odczyta zmiany z 2N® Access Commander).
 3. Sprawdź, czy załadowane zmiany odpowiadają rzeczywistej konfiguracji, a jeśli tak, potwierdź je, klikając przycisk Apply.

Jak usunąć 2N® Access Commander z kontroli dostępu Milestone Xprotect?

Jeśli chcesz tylko usunąć utworzoną integrację, w Milestone XProtect Management Client kliknij ją prawym przyciskiem myszy i wybierz przycisk Delete, a następnie potwierdź.

Aby całkowicie odinstalować wtyczkę:

 1. Usuń wszystkie ustawienia z Milestone Xprotect związane z integracją z 2N® Access Commander.
 2. Odinstaluj wtyczkę 2N Plugin for XProtect Access z komputera, na którym została zainstalowana.

Dodawanie sprzętu (nie tylko kamery)

 1. W interfejsie internetowym 2N IP Intercom przejdź do sekcji Services > Streaming i włącz opcję: RTSP server.
 2. Przejdź do aplikacji Milestone Xprotect Management Client do sekcji Servers, następnie wybierz podsekcję Recording Servers. Znajdź dany serwer (PC) w ramach Recording Servers, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję: Add Hardware.
 3. Pojawi się kreator Add Hardware, w którym należy wybrać opcje: Express (do automatycznego wykrywania urządzeń w sieci) lub Manual (do dodawania ręcznego) i kliknij przycisk: NEXT.

  Następnie kliknij Add po prawej stronie ekranu i dodaj nazwę użytkownika i hasło odpowiadające nazwie i haśle aktywowanego konta Onvif w 2N IP Intercom — patrz ilustracja poniżej (Enhanced Video license required on the intercom) — i kliknij przycisk NEXT.

  W przypadku konfiguracji ręcznej – zaznacz opcję ONVIF i kliknij przycisk NEXT.

  W przypadku konfiguracji ręcznej – wpisz adres IP dodawanego urządzenia (i opcjonalnie zaznacz Use HTTPS dla szyfrowanej komunikacji sieciowej) i kliknij przycisk NEXT. Użyj przycisku Add (po prawej), aby dodać jednocześnie kolejne urządzenie.

  Teraz w każdym z wymienionych trybów konfiguracji – po kliknięciu na przycisk NEXT (2x) dla dodawanego urządzenia należy wybrać, niezależnie od tego, czy dodasz mikrofon, głośnik lub wejścia i wyjścia logiczne jako aktywne urządzenie oprócz kamery. Naciśnij NEXT, aby kontynuować.

  Kliknij ikonę teczki obok Default camera group, a po kliknięciu przycisku plus w lewym dolnym rogu podaj nazwę grupy, w której będzie znajdować się kamera.

  Potwierdź klikając przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Finish. Podobnie możemy dodać inny sprzęt (nie tylko kamerę).

 4. Przejdź do sekcji Access Control > utworzona integracja z 2N® Access Commander > zakładka Doors and Associated Cameras > kliknij wybraną jednostkę i znajdź dodaną kamerę w podanym folderze po prawej stronie, którą przeciągasz myszką pod jednostkę 2N – patrz obrazek poniżej.

  Kliknij ikonę dyskietki w lewym górnym rogu (w programie Milestone XProtect Management Client), aby zapisać zmiany.

 5. Uruchom aplikację Milestone XProtect Smart Client, kliknij Setup w prawym górnym rogu, a następnie dodaj nowy widok (ang. view) po lewej stronie i ponownie kliknij Setup.
 6. Kliknij na dodany widok, następnie na kamerę w grupie i przeciągnij ją do żądanego okna.
 7. Kamera została dodana.