XProtect i inteligentna analiza wideo: jak wykorzystać dane do poprawy bezpieczeństwa?

XProtect i inteligentna analiza wideo: jak wykorzystać dane do poprawy bezpieczeństwa?

Inteligentna analiza wideo to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii stosowanych w dziedzinie bezpieczeństwa. Systemy wykorzystujące tę technologię, takie jak Milestone XProtect, umożliwiają skuteczne wykrywanie podejrzanych zachowań oraz szybką reakcję na niebezpieczne sytuacje. W artykule tym omówimy, jak Milestone XProtect i inteligentna analiza wideo mogą pomóc w poprawie bezpieczeństwa i ochronie organizacji.

Jak działa inteligentna analiza wideo w systemie Milestone XProtect?

System Milestone XProtect wykorzystuje wiele algorytmów do analizy obrazów z kamer monitoringu wideo. Algorytmy te umożliwiają systemowi wykrywanie różnych rodzajów zachowań, takich jak poruszanie się w przeciwnym kierunku, niesione przedmioty, postój pojazdów w niedozwolonych miejscach i wiele innych. System analizuje również zmiany w samym obrazie, a mianowicie ruch osób i pojazdów, co pozwala na szybką identyfikację podejrzanych czynności.

Zastosowania inteligentnej analizy wideo w różnych branżach

Inteligentna analiza wideo w Milestone XProtect może być stosowana w różnych branżach. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów:

  • Handel detaliczny – inteligenta analiza wideo może pomóc w identyfikacji kradzieży, a także wykrywać podejrzane zachowania typu trzymanie przedmiotów w rękach przez dłuższy czas, czy chowanie ich pod ubrania,
  • Transport – system wspomaga zarządzać ruchem i zapobiega wypadkom. Co więcej może informować o utrudnieniach w ruchu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pracownicy mogą zapewnić płynny przepływ pojazdów,
  • Ochrona budynków – oprogramowanie XProtect doskonale sprawdza się w wykrywaniu i reagowaniu na podejrzane zachowania osób w pobliżu budynku. W razie wykrycia podejrzanych zachowań, takich jak kradzież czy włamanie, system może automatycznie wysłać alarm do odpowiednich służb,
  • Przemysł – w przemyśle system z inteligentną analizą wideo jest w stanie pomóc w monitorowaniu procesów produkcyjnych i zapobieganiu awariom. Albowiem wykrywa on zmiany w obrazie, m.in. dym, pożar czy różnego typu wycieki,
  • Edukacja – inteligentna analiza wideo pomaga w monitorowaniu bezpieczeństwa w szkołach i na kampusach uczelni wyższych. W efekcie pracownicy szkół mogą szybko reagować na sytuacje zagrożenia życia swoich uczniów.

Wskazówki dla użytkowników

Aby skutecznie wykorzystać inteligentną analizę wideo w Milestone XProtect, warto pamiętać o kilku wskazówkach. Przede wszystkim powinno się zapewnić odpowiednie warunki dla kamer monitoringu, takie jak dobre oświetlenie i odpowiednie ustawienie, a także zadbać o odpowiednią konfigurację systemu, aby zapewnić optymalną wydajność i efektywność.

W tym pomoże dedykowane oprogramowanie AXIS Optimizer, które umożliwia jeszcze skuteczniejsze wykorzystanie inteligentnej analizy wideo. Pozwala ono na szybkie i łatwe skonfigurowanie kamer, w tym dostosowanie ustawień takich jak tryb obrazu, czułość oraz wykrywanie i rejestrowanie ruchu. Oprócz tego dostarcza zaawansowane funkcje analizy wideo do systemu, m.in. rozpoznawanie twarzy, liczenie osób, czy rozpoznawanie tablic rejestracyjnych. W efekcie operatorzy monitoringu wizyjnego otrzymują kompleksowe narzędzia do monitorowania sytuacji i wykrywania podejrzanych zachowań.

Niezwykle ważne jest również, aby personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo był odpowiednio przeszkolony w zakresie korzystania z systemu Milestone XProtect i analizowania danych.