Oprogramowanie do zarządzania VMS na obiektach sportowych

Oprogramowanie do zarządzania VMS na obiektach sportowych

Mówiąc o obiektach sportowych nie mamy na myśli tylko dużych stadionów, ale też mniejsze hale i boiska, które przyciągają do siebie sporą ilość osób. Co więcej takie miejsca sportowe bywają często umyślnie niszczone, a nawet dochodzi do awantur czy bójek w nocy.

Dlatego też dziś monitoring wizyjny w tego typu obiektach to dziś konieczność, by zapewnić bezpieczeństwo uczestniczkom imprez sportowych i zwykłych osób uprawiających sport np. uczniów. Sprawdź zatem, jakie oprogramowanie do zarządzania monitoringiem wizyjnym wybrać właśnie w tym celu.

Dlaczego obiekty sportowe potrzebują monitoringu wizyjnego?

W obiektach sportowych jak zapewne wiemy gromadzi się bardzo duża ilość ludzi, przez co narażeni są na różne incydenty zagrażające ich życiu. Do najczęstszych z nich zaliczamy napaście, kradzieże, bójki, akty wandalizmu, nieodpowiedzialne zachowania drugich osób czy nawet zagrożenie terrorystyczne. Wobec tego wprowadzono wymóg w postaci instalacji monitoringu wizyjnego na wszystkich obiektach typu sportowego.

Monitoring wizyjny ma na celu umożliwić stałą kontrolę wyznaczonego terenu w czasie rzeczywistym i gromadzić tym samym materiał wideo, który w razie ewentualnych zajść będzie pełnić niepowtarzalny dowód dla służb porządkowych.

Z jego pomocą operatorzy znajdujący się w jednym punkcie kontrolnym z łatwością wykrywają chuliganów i niebezpieczne narzędzia na przechwyconym obrazie. Na taką niezawodną reakcję wpływa ściana monitorów, która dostarcza obraz z dużej ilości kamer w takim obiekcie jak stadion, czy inny rozbudowany kompleks sportowy w mieście.

Który produkt Milestone XProtect nadaje się do zarządzania monitoringiem obiektów sportowych?

Gdy dochodzi do sytuacji zmieniają się one bardzo dynamicznie, dlatego też do zarządzania całą siecią kamer w obiekcie sportowym potrzeba profesjonalnego oprogramowania.

Takie oprogramowanie powinno bowiem zapewniać proaktywne i scentralizowane zarządzanie otwartą platformą, jednoczesny dostęp do przeglądania materiału wideo z jednego lub wielu urządzeń w trybie na żywo, obsługę ściany monitorów, bezpośrednią komunikację ze służbami bezpieczeństwa, zaawansowane funkcje przeszukiwania archiwum, a także generować raporty w krótkim czasie. To wszystko znajdziesz w oprogramowaniu Milestone XProtect, a szczególnie w wersji Expert przeznaczonej do nadzoru średnich i rozbudowanych instalacji.

Produkt XProtect Expert został stworzony z myślą o wydajnym monitoringu na żywo, aby błyskawicznie zidentyfikować niebezpieczne osoby, przedmioty i miejsca incydentów, zliczać uczestników imprezy, potwierdzać alarmy oraz reagować na zaistniałe sytuacje.

Co więcej pozwala on stworzyć wysoce wydajną organizację ochrony w dużych systemach przy nieograniczonej liczbie kamer i wielu lokalizacjach ośrodków sportowych, znajdujących się w rejonie danego miasta. Oprócz tego zapewnia integralność obrazu wideo i jego nieprzerwaną rejestrację w czasie awarii.