Jakie aplikacje zwiększą funkcjonalność oprogramowania XProtect Milestone?

Jakie aplikacje zwiększą funkcjonalność oprogramowania XProtect Milestone?

Oprogramowanie do zarządzania VMS firmy Milestone XProtect zapewnia kompleksowy system w zakresie nadzoru monitoringu wizyjnego dla wszystkich organizacji, bez względu na ich rozmiar i przeznaczenie. Może to być dowolny obiekt przestrzeni publicznej, handlu, transportu, sportu czy nawet zwykły dom jednorodzinny, gdzie chcemy zamontować sieć kamer do rejestrowania wnętrza lub prywatnego terenu na zewnątrz budynku, w celu zwiększenia bezpieczeństwa swojego i swoich bliskich.

Jednak w większych organizacjach monitoring służy również ochronie ogromnej ilości ludzi i aktywów, kontroli dostępu oraz poprawie wydajności zarówno pracowników, jak i procesów zachodzących w firmie. Dlatego też system nadzoru wizyjnego powinien być indywidualnie dopasowany do potrzeb każdej organizacji, a w tym pomogą Ci właśnie produkty dodatkowe otwartej platformy XProtect.

XProtect Access

To dodatkowy produkt stworzony pod kątem współpracy z rozwiązaniami XProtect, który można bez problemu zintegrować z jego oprogramowaniem. Ma za zadanie kontrolować dostęp do systemu i wyznaczonych obszarów fizycznych w obiekcie. W ten sposób monitoruje on ruch osób w wybranych punktach, natychmiast powiadamia i udziela pomocy pracownikom, chcących uzyskać dostęp do określonego pomieszczenia. Aby potwierdzić tożsamość przeprowadza weryfikację wzrokową i tworzy bazę danych zdarzeń dla uprawnionych osób, dzięki czemu dokumentuje wszystkie ich poczynania w raporcie, zawierając między innymi każdą próbę wejścia lub wyjścia z budynku. Pozwala to podnieść znacznie bezpieczeństwo fizyczne, a nade wszystko swobodnie zarządzać kamerami wideo i całym systemem z jednego scentralizowanego punktu według własnego uznania.

XProtect Smart Wall

Dodatek ten znacznie poprawia czas reakcji operatorów poprzez zapewnienie kompletnej ściany monitorów wszystkich punktów sieci monitoringu, znajdujących się w różnych lokalizacjach. Dzięki temu integracja produktu XProtect Smart Wall z oprogramowaniem do zarządzania VMS ułatwia nadzór i obsługę wszystkich obrazów jednocześnie, w tym wcześnie wykrywać oraz lokalizować zdarzenia, podejmować świadome decyzje, a także koordynować działania pracowników w wielu miejscach. Warto podkreślić, że produkt ten umożliwia udostępniać innym osobom kamery, obraz i zapętlone sekwencje wideo za pomocą niezwykle prostej funkcji przeciągania i upuszczania.

XProtect LPR

XProtect LPR dostarcza automatyczną funkcję rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdu, przez co cechuje go szeroki zakres zastosowań, gdyż ogranicza straty w opłatach drogowych, zapobiega kradzieży, pomaga zarządzać parkingiem i regulować dostęp, kontrolować granice oraz zbierać materiał dowodowy w przypadku zgłoszenia incydentu. Wykorzystuje zaawansowaną logikę dopasowania liczb i liter z uchwyconej tablicy rejestracyjnej na materiale wideo do ustalonej listy w systemie. Co więcej funkcja może być w pełni zautomatyzowana ze zdarzeniem otwierania bram wjazdowych.

XProtect Transact

Z jego pomocą oprogramowanie XProtect natychmiast powiadamia operatora o zarejestrowaniu nietypowej transakcji w sklepie czasie rzeczywistym. Wraz z obrazem wideo operator otrzymuje pełen dostęp do danych związaną z poszczególną transakcją. Stąd też produkt doskonale nadaje się do stosowania w sektorach, takich jak bank, transport i inne punkty sprzedaży detalicznej, które narażone są na oszustwa i kradzieże. Jego system łączy dane uzyskane ze skanerów, bankomatów, kas, terminali czy podobnych urządzeń płatniczych. W efekcie pozwala również tworzyć dokumentację i wyszukiwać określoną transakcję połączoną z nagraniem wideo.

XProtect Screen Recorder

Wymieniony dodatek służy do dyskretnego monitorowania swoich pracowników w dużych firmach. Mianowicie umożliwia on rejestrować obraz z ekranu dowolnego komputera z systemem Microsoft Windows, przy czym użytkownik nie widzi trwającego nagrywania. W ten sposób materiał wideo z ekranów można obsługiwać identycznie, jak strumień otrzymany z zainstalowanych kamer w budynku. Zastosowanie produktu XProtect Screen Recorder zwiększa wydajność, gdyż zapewnia płynność procesów, podnosi jakość kształcenia nowych pracowników, a także dokumentuje nielegalną działalność.

XProtect Retail

Po zintegrowaniu produktu XProtect Retail z oprogramowaniem VMS od Milestone otrzymujemy bogaty zestaw funkcji do raportowania i analizy działań sprzedażowych. To właśnie on wspomaga identyfikację oszustw w czasie rzeczywistym, poprzez powiązanie transakcji i jej danych z pełni zsynchronizowanym obrazem wideo. Jego wysoka skuteczność działania wynika z połączenia z systemami ERP, które posiadają bazę różnych wzorców i działań.