Dlaczego optymalizacja systemów do zarządzania VMS jest taka ważna?

Dlaczego optymalizacja systemów do zarządzania VMS jest taka ważna?

Do profesjonalnego zarządzania nieograniczonej liczby kamer, serwerów i innych urządzeń zainstalowanych w sieci monitoringu wizyjnego potrzebne jest specjalne oprogramowanie, które pozwala obsługiwać cały sprzęt z jednego miejsca. Dostarcza ono wiele możliwości przeglądania instalacji, a mianowicie tworzy wielowarstwowe mapy, zapewnia niezawodny silnik rejestrujący obraz w czasie rzeczywistym, natychmiast alarmuje i powiadamia operatorów o określonym zdarzeniu, zapisuje nadmiarowo dane w przypadku awarii czy oferuje funkcję scentralizowanego wyszukiwania materiału.

To oczywiście tylko wąski zakres działania oprogramowania do zarządzania VMS. Stąd też istotną rolę odgrywa aplikacja ułatwiająca korzystanie z tych wszystkich funkcji interfejsu użytkownika. W naszym artykule skupimy się na popularnej dziś aplikacji AXIS Optimizer, która jest w pełni obsługiwana na otwartych platformach XProtect.

Co daje aplikacja AXIS Optimizer w oprogramowaniu Milestone XProtect?

AXIS Optimizer to aplikacja do analityki wideo, która została stworzona w oparciu o zapewnienie optymalnej pracy z oprogramowaniem do zarządzania VMS, a szczególnie Milestone XProtect. Jej głównym celem jest zatem optymalizacja procesów zachodzących w systemie monitoringu wizyjnego, dzięki czemu ułatwia zarządzanie wszystkimi dostępnymi funkcjami i materiałem wideo, poprzez zmniejszenie niezbędnej liczby kroków do wykonania danego polecenia. W ten sposób operatorzy oszczędzają cenny czas przy administracji, na skutek czego postępowanie w przypadku niespodziewanych incydentów odbywa się znacznie płynniej.

Instalując aplikację AXIS Optimizer zyskujesz jeden wspólny panel administracyjny dla wszystkich narzędzi, w którym znajdują się osobne wtyczki zwiększające funkcjonalność systemu VMS. Dzięki temu nie musisz zarządzać materiałem wideo z kilku różnych interfejsów użytkownika. Ogólnie mówiąc pomaga sprostać największym wymaganiom klientów, którzy mają do czynienia z częstymi incydentami bezpieczeństwa wymagającymi przygotowania materiału z jednej lub kilku kamer w danym obiekcie, aby przyspieszyć ewentualne dochodzenie w sprawie.

AXIS Optimizer jako oprogramowanie do zarządzania materiałami wizyjnymi

Optymalizacja systemów Milestone w ramach jednorazowej instalacji jest bardzo ważna, ale nie bez znaczenia pozostają funkcjonalności dostarczone w postaci zestawu różnych integracji. Jedną z ważniejszych funkcji jest automatyczne wyszukiwanie i aktualizowanie wszystkich możliwych zadań z poziomu jednego interfejsu. Poza tym, dostarcza konfiguracje ustawień kamer i innych urządzeń w skutego czego można je sprawniej modyfikować. Z kolei opcja przyznawania dostępu innym użytkownikom systemu sprawia, że mamy większe możliwości z kontrolowaniem uprawnień i ról użytkowników do określonych funkcji w oprogramowaniu VMS. W rezultacie można efektywnie podzielić obszar pracy nad materiałem wideo między kilku operatorów zajmujących się konkretnymi zadaniami.

Z pomocą aplikacji AXIS Optimizer można zintegrować kamery nasobne z oprogramowaniem XProtect, przez co otrzymujemy obraz nagrywany w terenie. Na uwagę zasługuje także fakt, że wykonuje zautomatyzowane akcje zbiorcze na wszystkich urządzeniach, dowolnie oznacza i udostępnia materiały dla innych użytkowników oraz dobrze radzi sobie z płynną korekcją zniekształceń na obrazie rejestrowanym na żywo, bądź już zapisanym z kilku dni.

Obecność aplikacji do analityki wideo w systemie VMS doskonale wspiera operatorów w poszukiwaniu dowodów na obrazie, a mianowicie precyzyjnie rozpoznaje określone obiekty, osoby i incydenty na zapisanych metadanych. To nieoceniona pomoc w przypadku prowadzenia śledztwa na terenie budynku i jego okolicach. Z tej racji połączenie systemu Milestone XProtect i AXIS Optimizer jest wykorzystywane przede wszystkim w większych instytucjach, które są narażone na przestępstwa.