Plusy wdrażania monitoringu w transporcie publicznym

Plusy wdrażania monitoringu w transporcie publicznym

Środki transportu publicznego jak tramwaje, autobusy czy metro to miejsce gdzie codziennie popełniane są przestępstwa. Dzięki rozwiązaniom Milestone można objąć nadzorem pojazdy, gdzie obraz z kamer będzie ciągle nagrywany.

Technologia Edge Storage i Milestone Interconect umożliwiają nagrywanie materiału wideo bezpośrednio w pojedzie tworząc autonomiczne systemy monitoringu, materiał może być jednak widoczny w centrum monitoringu. Tworzony w ten sposób jest całościowy i jednolity system nadzoru.

Materiał wizyjny zapisywany z monitoringu pojazdów

Dane zapisane w pojazdach mogą być w dowolnej chwili ręcznie pobrane z pojazdu do centrum monitoringu lub automatycznie skopiowany po przyjeździe pojazdu do zajezdni. Dane są zachowują swoją chronologie dzięki czemu możemy je porównać z danymi z kamer na przystankach czy drogach umożliwiając łatwe i kompleksowe zweryfikowanie niepokojących zdarzeń.

Ponadto kierowcy czy służby bezpieczeństwo mogą użyć swoich smartfonów jako dodatkowych kamer monitoringu i transportowa dane do dyspozytora na żywo gdzie zostaną zapisane do późniejszej analizy. Oprogramowanie zapewnia również możliwość integracji z sygnałem GPS monitorując położenie pojazdów czy pracowników przekazujących obraz poprzez telefon.

System monitoringu podnosi bezpieczeństwo w środkach transportu publicznego

Rozwiązanie przedstawione powyżej zapewniają możliwość stworzenia kompleksowego bezpiecznego systemu monitoringu o szerokim wachlarzu funkcjonalności użytkowych. Takie rozwiązanie znacząco podnosi bezpieczeństwo w środkach transportu publicznego.


Charakterystyka systemu wizyjnego w transporcie publicznym

 • rozproszone kamery na przystankach, zajezdniach i skrzyżowaniach,
 • mobilny monitoring w pojazdach z ograniczoną łącznością.

Względy bezpieczeństwa monitoringu w transporcie publicznym

 • ataki na pracowników,
 • niepłacący klienci,
 • napaści na pasażerów,
 • kradzieże,
 • zgubione lub pozostawione rzeczy,
 • zagrożenia terrorystyczne,
 • akty wandalizmu.

Dodatkowe zadania monitoringu w transporcie publicznym

 • nieuzasadnione pozwy i roszczenia,
 • monitorowanie ruchu i gromadzenie danych statystycznych,
 • zliczanie pasażerów,
 • analiza zagrożeń.

Wymagania branżowe w kontekście systemu monitoringu

 • proaktywne i scentralizowane zarządzanie otwartą platformą,
 • komunikacja ze służbami bezpieczeństwa (zdalne stanowiska nadzoru),
 • dostęp do każdego podglądu z dowolnego pojazdu w dowolnej chwili,
 • funkcjonowanie rejestracji przy braku połączenia,
 • kolejkowanie pobierania materiału nagranego w pojazdach w trybie offline,
 • wsparcie dla urządzeń dedykowanych dla transportu,
 • zarządzanie alarmami aby odpowiednio reagować na przemoc, wandalizm, kradzieże, wypadki drogowe itp.,
 • zaawansowane funkcje przeszukiwania archiwum,
 • interaktywne mapy dla pełnego obrazu sytuacji,
 • wiele poziomów uprawnień, dwuetapowa autentyfikacja i integracja z Active Directory,
 • darmowe aplikacje klienckie,
 • dostęp z poziomu urządzeń mobilnych,
 • obsługa ścian monitoringu.